Прием в ПЪРВИ клас

За учебната 2017/2018 година ще се извършва прием на ученици в ПЪРВИ клас в гр. Бухово и
в кв. Сеславци по следните критерии, утвърдени от Столичния общински съвет
(Приложение №1 към Решение №83 по Протокол №29/23.02.2017 г.)

Първа група - ОБЩИ КРИТЕРИИ:

 1. Настоящ адрес на родителя, съвпадащ с постоянния адрес в границите на прилежащата територия на училището - 43 точки
 2. Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община - 30 точки
 3. Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община- 29 точки
 4. Настоящ адрес на родителя, съседен на административния район - 28 точки
 5. Настоящ адрес на родителя на територията на Столична община - 20 точки


  ВАЖНО: Детето получава точки само по един от горните критерии!
  Необходимите документи са лична карта на един от родителите или Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

 6. Брат или сестра, обучаващи се в същото училище - 20 точки
 7. Месторабота на един от родителите в административния район на училището - 8 точки

Втора група - СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ:

 1. Дете с починали двама родители - 22 точки (Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето)
 2. Дете полусирак - 20 точки (Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето)
 3. Дете с трайни увреждания над 50% - 20 точки (Решение на ТЕЛК)
 4. Дете от многодетно семейство - 20 точки (Удостоверение за раждане на децата)
 5. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, или осиновено дете - 20 точки (Съдебно решение или писмо от съответната дирекция "Социално подпомагане")

ЗАБЕЛЕЖКА: Училището не приема допълнителни критерии поради спецификата на района

Вижте прилежащата територия на училището: гр. Бухово кв. Сеславци

Срок за подаване на заявленията

от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. (вкл.)

Подайте Вашето ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път. ЗАЯВЛЕНИЕ