Прием в ПЪРВИ клас

img

Прием на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година ще се извършва прием на ученици в ПЪРВИ клас в гр. Бухово и
в кв. Сеславци съгласно СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, утвърдена от Столичния общински съвет
(Приложение №1 към Решение №83 по Протокол №48/22.02.2018 г.)

Запознайте се:

  1. Критерии за прием в първи клас и необходими документи за удостоверяване: Критерии за прием

    Училището не приема допълнителни критерии поради спецификата на района


  2. Прилежащите райони на училището, утвърдени от Столична община - Приложение 3


  3. График на дейностите за прием на ученици в 1. клас: График

Срок за подаване на заявленията

от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. (вкл.)


Списък на първокласниците, класирани на втори етап, за учебната 2018/2019 година в 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бухово

Свалете СПИСЪКА на 1A клас - гр. Бухово: 1А

Свалете СПИСЪКА на 1Б клас - филиал Сеславци 1Б


Kласираните ученици се записват в канцеларията на училището в гр. Бухово. Сроковете можете да видите от графика по-горе.

Необходими документи:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
  2. Копие от Удостоверението за раждане на детето.


След първо класиране остават свободни места, както следва: в гр. Бухово - 1, в кв. Сеславци - 3.